Ts3 nedostatečné oprávnění upravit chybu napájení

7061