Studijní číslo směrovacího čísla při kontrole

1890