Paypal mi nedovolí přidávat peníze z bankovního účtu

844