Důkladné znalosti vyžadují vzájemný návrh i konsenzus

7056